Wykładowcy

       "Jak najstaranniej należy dokonywać wyboru wychowawców i profesorów(...). Profesorowie winni pełnić obowiązki sobie powierzone z całym oddaniem. Odpowiedzialni są nie tylko za formację intelektualną, ale i moralną alumnów przez odpowiedni sposób przekazywania wiedzy, przez świadectwo życia oraz rodzinną jednośc miedzy sobą i z alumnami pod kierunkiem rektora. Niech też wszyscy starają się utrzymać jednolity kierunek wychowania.(...)"

(Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, artykuł 91)

Obecnie w naszym Seminarium zajęcia prowadza

O. DR RAFAŁ WILK OSPPE - WSTĘP DO FILOZOFII, FILOZOFIA CZŁOWIEKA


O. DR. MICHAŁ HANDZEL OSPPE - HISTORIA FILOZOFII


O. DR. MICHAŁ HANDZEL OSPPE - METAFIZYKA


KS. DR WOJCIECH PALUCHOWSKI CM - METODOLOGIA NAUK


Ks. DR MARIUSZ GAJEWSKI - PSYCHOLOGIA OGÓLNA


O. DR GRZEGORZ PRUS OSPPE - HISTORIA KOŚCIOŁA, DUCHOWOŚĆ PAULIŃSKA


O. MGR MAREK NOWACKI OSPPE - LITURGIKA - ĆWICZENIA


MGR EWA KOSIŃSKA - PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI


DR HAB. MAREK MIŚKOWICZ - MUZYKA KOŚCIELNA


MGR EWA PISKORZ - FONETYKA PASTORALNA, JĘZYK POLSKI


KS. DR WIESŁAW ALICKI - EGZEGEZA NOWEGO TESTAMENTU, TEOLOGIA BIBLIJNA


O. DR JAROSŁAW ŁUNIEWSKI OSPPE - EGZEGEZA STAREGO TESTAMENTU


O. DR HAB. STANISŁAW KOZAKIEWICZ - TEOLOGIA DOGMATYCZNA, PROTOLOGIA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA-ĆWICZENIA


O. DR KRZYSZTOF WENDLIK OSPPE - TEOLOGIA DOGMATYCZNA/CHRYSTOLOGIA, TEOLOGIA DOGMATYCZNA/ SAKRAMENTY, TEOLOGIA DOGMATYCZNA/ CHARYTOLOGIA


O. PROF. DR HAB. ANDRZEJ NAPIÓRKOWSKI OSPPE - TEOLOGIA FUNDAMENTALNA


O. DR JERZY KIELECH OSPPE - TEOLOGIA MORALNA FUNDAMENTALNA, SPOWIEDNICTWO


O. DR HENRYK ĆMIEL OSPPE - TEOLOGIA MORALNA SZCZEGÓŁOWA


O. DR GRZEGORZ ZAKRZEWSKI - TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY


O. DR KRZYSZTOF OŚCIŁOWSKI OSPPE - PATROLOGIA JĘZYK ŁACIŃSKI


KS. PROF. DR HAB. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI - KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

O. PROF. DR HAB. JAN MAZUR OSPPE - KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

KS. DR HAB. SZYMON FEDOROWICZ - LITURGIKA


O. DR PIOTR OLEŚ - TEOLOGIA DUCHOWOŚCI


KS. PROF. DR HAB. MACIEJ OSTROWSKI- TEOLOGIA PASTORALNA


O. DR ANDRZEJ MAKOWSKI CSrR - HOMILETYKA


O. DR TOMASZ GÓRALCZYK OSPPE - KATECHETYKA, PRAKTYKI KATECHETYCZNE


O. DR ARNOLD CHRAPKOWSKI OSPPE - PRAWO KANONICZNE


O.DR PRZEMYSŁAW MICHOWICZ OFMConv - PRAWO KANONICZNE


O. DR MAREK TOMCZYK OSPPE - PSYCHOLOGIA PASTORALNA


MGR  BARBARA CABAŁA - METODOLOGIA PRACY NAUKOWEJ


MGR AGNIESZKA CABA - JĘZYK ŁACIŃSKI