940. rocznica męczeństwa świętego Stanisława

940. rocznica męczeństwa świętego Stanisława