Juniorat braci

Juniorat braci

       Przełożeni zatroszczą się, aby bracia zdobywali wiedzę zawodową oraz odpowiedni poziom kultury. Jest to nieodzowne, aby także w ten sposób mogli ukazywać wartość Wspólnoty paulińskiej i być za nią odpowiedzialni. Tym zaś, którzy posiadają odpowiednie zdolności i ducha zakonnego, umożliwią zdobywanie wyższych kwalifikacji w różnych dziedzinach, zgodnie z potrzebami Zakonu.

(Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, artykuł 100)

       Juniorat dla braci trwa do profesji wieczystej i kieruje nim dyrektor według programu zatwierdzonego przez wyższego przełożonogeo, który równiez wyznaczy im domy odpowiednie do odbycia prawidłowej formacji.

(Dyrektorium Generalne Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, norma 107)

       Przy naszym seminarium od 2014 roku funkjonuje 2-letnie studium dla braci juniorystów po pierwszej profesji czasowej. Bracia w ramach swojej formacji przed profesją uroczystą(wieczystą), zdobywaja w tym czasie potrzebne wiedzę i zdolności do późniejszej posługi brackiej w różnych domach zakonnych. Junioryści oprócz zajęć przygotowujących ich do posługi we Wspólnocie uczęszczają również na różne kursy z zakresu filozofii i teologii wraz z naszymi bracmi klerykami, aby w przyszłości mogli podejmować się apostolatu słowa Bożego i wiary.

Bracia Junioryści (stan na rok 2023/2024):

-