Formatorzy

Formatorzy

"Za cały przebieg i wynik formacji alumnów w domu studiów odpowiada rektor, który jest z zasady przeorem. W pracy tej wspomagają go wychowawcy współpracownicy: prefekt alumnów, ojciec duchowny, prefekt studiów i profesorowie."

"Rektor koordynuje ich prace w duchu braterskiej miłości, kieruje wykładami, ćwiczeniami i zajeciami naukowymi z pomoca prefekta studiów."

(Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, artykuł 89)

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów – o. dr Mariusz Tabulski OSPPE


"Formację kapłańsko-zakonną alumnów prowadzi bezpośrednio prefekt alumnów pod kierunkiem wyższych przełożonych. Swoim oddziaływaniem wychowawczym będzie dążył do tego, by alumni kształtowali w sobie postawę odpowiedzialności za swe powołanie, stale pogłębiali ducha paulinskiej Wspólnoty, wdrażali się do posłuszeństwa przepisom Kościoła i ustawom zakonnym, pracowicie przygotowywali się do kapłaństwa, a także zdobywali kulturę współżycia z ludźmi."

(Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, artykuł 90)

Prefekt alumnów WSD Zakonu Paulinów – o. Pawel Przygodzki OSPPE


"Rozwój życia duchowego wymaga kierownictwa i dlatego też alumni korzystać będą z posługi ojca duchownego i spowiednika, szczerze i z zaufaniem przedstawiając im stan swego sumienia i omawiając program pracy wewnętrznej."

(Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, artykuł 82)

Ojciec duchowny – o. dr Piotr Oleś OSPPE


"Prefekt studiów czuwa nad wykonywaniem zarządzeń wyższych przełożonych i rektora, które odnosza sie do studiów: pod kierunkiem rekotra prowadzi dział personalny wykładowców i alumnów; przygotowuje rozkłąd zajęć, egzaminów i czuwa nad ich właściwym przebiegiem; do niego należy prowadzenie sekretariatu Semianrium"

(Dyrektorium Generalne Zakonu Świetego Pawła Pierwszego Pustelnika, norma 95)

Dyrektor Instytutu Teologicznego Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika – o. dr Grzegorz Zakrzewski OSPPE