Przyjęcie braci do wspólnoty

Przyjęcie braci do wspólnoty

Dwa dni po przyjeździe do seminarium przeżywaliśmy przyjęcie braci neoprofesów do wspólnoty. Obrzęd obył się wraz z nieszporami w kaplicy WSD, którym przewodniczył prefekt seminarium o. Piotr Piechocki. Wielką radością jest liczba nowych mieszkańców domu przy Skałecznej 16 – w tym roku aż 15, najwięcej od lat. W ich gronie znajdują się, oprócz Polaków, także dwóch Chorwatów, Słowak i Białorusin.

Nowi bracia:

br. Filip Kaźmierczak

br. Danijel Čović

br. Sergiusz Kaluta

br. Mateusz Wysocki

br. Marcin Śpiewak

br. Sylwester Guss

br. Kamil Grabiński

br. Mateusz Pal

br. Dawid Nowak

br. Stanisław Cholewa

br. Patryk Mazgaj

br. Vladimir Bartko

br. Kamil Chyrzyński

br. Bernard Palka

br. Vinco Vuković

Polecamy ich Waszej modlitwie.

Przyjęcie braci do wspólnoty
GALERIA