Gaudeamus igitur A.D. 2017

Gaudeamus igitur A.D. 2017

Uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2017/2018. W homilii, którą wygłosił o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu, usłyszeliśmy o rozdarciu, którego doświadcza człowiek pomiędzy dobrem i złem. Ojciec wikariusz ukazał również, iż z pomocą w słabości przychodzi Duch Święty ze swoim darem męstwa, pomocnym w jednoznacznym opowiedzeniu się za Bogiem i pełnieniu Jego woli

Drugą część uroczystości obchodziliśmy w auli WSD. Na początek głos zabrał o. Grzegorz Prus, rektor seminarium. Powitał przybyłych gości oraz, w słowie wprowadzenia, nawiązał do przeżywanych w tym roku jubileuszów maryjnych. Ukazał Matkę Zbawiciela jako naszą szczególną opiekunkę, o której warto mówić nie tylko w kontekście różnych specjalnych wydarzeń. Po wypowiedzi ojca rektora wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego „Teologia w nowej ewangelizacji” wygłoszonego przez ks. dr. hab. Roberta Woźniaka z UPJP II. Prelegent, po określeniu „nowej ewangelizacji”, w niezwykle ciekawy i prosty sposób przedstawił wagę dorobku teologii w przepowiadaniu słowa Bożego. Ewangelizacja nie może być oderwana od całej Tradycji, zamknięta w zasadzie „sola scriptura” nieprzystającej do przekazu Kościoła. Przekaz wiary musi być rozumny, wypływający z Logosu, niepoddany nadmiernej emocjonalności. Następnie dokonano immatrykulacji braci kursu I, po której głos zabrali kolejno ks. prof. Arkadiusz Baron, dziekan wydziału teologicznego UPJP II, a po nim o. Arnold Chrapkowski. Ksiądz dziekan zauważył, iż nasz uniwersytet może pochwalić się jednym z największych wydziałów teologicznych na świecie.  Zauważył także, iż studiowanie teologii musi konkretyzować się w przyjmowaniu Chrystusa w drugim człowieku. Ojciec generał zaś powiedział, iż seminarium jest czasem przygotowania do pracy duszpasterskiej.

Po spotkaniu na auli ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia, po czym udaliśmy się na wspólny obiad w refektarzu. Uroczystość zgromadziła gości – wykładowców i przyjaciół naszego WSD. Należy również podkreślić, iż śpiew podczas uroczystości poprowadziła schola liturgiczna pod kierunkiem p. Marcina Wasilewskiego-Kruka.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
GALERIA