Październikowy dzień skupienia

Październikowy dzień skupienia

W dniu 16. października odbył się pierwszy – po przerwie wakacyjnej – dzień skupienia. Poprowadził go o. Jerzy Kielech, doktor teologii moralnej, wieloletni magister nowicjatu i wykładowca w naszym seminarium. Tematem przewodnim był rachunek sumienia – ważny, ale trudny element życia duchowego. Ojciec Jerzy przypomniał nam, że spowiedź nie jest tylko wypowiedzeniem wykroczeń względem prawa, lecz prawdziwą relacją miłości między nami a Panem.


Przed południem gromadziliśmy się na modlitwie brewiarzowej i dwóch katechezach w kaplicy WSD, a o godzinie 16 odbyła się msza wspólnotowa w bazylice pod przewodnictwem o. Kielecha. W czasie wygłoszonej homilii zwrócił on szczególną uwagę na nasze podejście do Boga, który jest Miłością. Relację z Nim powinniśmy budować codziennie.

Dzień skupienia był dla nas ponadto okazją do umocnienia swojej woli i ochotnego pójścia za Panem oraz zadumy, o którą czasami trudno w zwykłych warunkach.

Październikowy dzień skupienia
GALERIA