Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

Tradycyjnie dzień 8 maja jest w naszej seminaryjnej wspólnocie obchodzony nadzwyczaj uroczyście. To nie tylko odpust ku czci św. Stanisława, który w tym właśnie miejscu poniósł swoją męczeńską śmierć, lecz także dzień święceń diakonatu naszych współbraci w paulińskim powołaniu.      

Bracia, którzy w kwietniu złożyli swoje śluby wieczyste teraz przyjęli pierwszy stopień święceń włączający ich do stanu duchownego. Są to bracia z Polski: br. dk. Maciej Atras, br. dk. Jakub Napierała, br. dk. Karol Blilicz oraz br. dk. Zbigniew Karpowicz, a także dwóch braci z innych państw: ze Słowacji br. dk. Juraj Tirpák  oraz z prowincji australijskiej br. dk. Jeremy Santoso. Święceń diakonatu udzielił o. bp. Łukasz Buzun, paulin, biskup pomocnicy diecezji kaliskiej. W wygłoszonej homilii przypomniał, jak ważny jest w kościele diakonat oraz jakie niesie z sobą konsekwencje.

Po zakończonej Mszy Świętej bracia diakoni wraz ze swoimi rodzinami udali się na wspólne świętowanie. Cieszymy się z nowych diakonów, dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować te uroczystości, zwłaszcza scholii gregoriańskiej, a także braciom ceremoniarzom: Januszowi i Mihaelowi,  a braciom diakonom życzymy zrostu w powołaniu zakonnym i dobrego przygotowania do święceń prezbiteratu.

Święcenia diakonatu
GALERIA