Wspomnienie Wszystkich Świętych Zakonu Paulińskiego - 7 listopada

Wspomnienie Wszystkich Świętych Zakonu Paulińskiego - 7 listopada

W tym dniu z radością wspominamy zasługi wszystkich Świętych, którzy począwszy od pierwszych pustelników oraz ascetów Kościoła, doskonale uwielbiali Chrystusa swoim życiem, praktykując w stopniu heroicznym cnoty chrześcijańskie za przykładem św. Pawła Pierwszego Pustelnika. W nieprzerwanej tradycji naszego zakonu ci święci ojcowie pustyni są uważani za wspaniałe wzory oraz za mistrzów życia duchowego. Razem z tą niezliczoną rzeszą świętych eremitów, którzy od najdawniejszych czasów zamieszkiwali pustynie Egiptu, Syrii, Palestyny, a później naddunajskie lasy, otaczamy ta samą pobożną czcią wszystkich członków paulińskiego zakonu, cieszących się już błogosławioną wizją Trójcy Przenajświętszej. Wśród nich wspominamy wspaniałe przykłady świętości kapłanów oraz braci zakonnych, o czym jakkolwiek poświadczają zarówno wiarygodne źródła hagiograficzne, jak również pośmiertny kult należny w Kościele błogosławionym, to jednak nie został nigdy przeprowadzony proces ich kanonizacji, np.: Benedykt i Stefan – towarzysze bł. Euzebiusza, Stanisław Oporowski oraz Kuno Milczący z Thann. Inni przypieczętowali wyznawanie Chrystusowej wiary męczeńską krwią, zwłaszcza podczas barbarzyńskich najazdów Turków na Węgry i Chorwację w XVI i XVII wieku. Wyjątkowo heroiczne świadectwa męczeńskiej śmierci pozostawili dwaj paulińscy kapłani: Jerzy Cseppelény, okrutnie zamordowany przez kalwinów 24 maja 1674 roku oraz Kajetan Młynarski, żywcem spalony przez Szwedów 2 sierpnia 1706 roku. Obok tych znanych nam niebieskich Orędowników oddajemy cześć niezrównanie liczniejszej rzeszy zbawionych Współbraci, wprawdzie anonimowych dla świata, ale uznanych przez Boga za pełnych uczestników oblubieńczych godów Niepokalanego Baranka. Wstawiennictwu zatem wszystkich Świętych paulińskiego zakonu polecamy obowiązek osobistego dążenia do doskonałej miłości oraz gorliwej służby dla zbawienia całego świata.