Powrót do seminarium

Powrót do seminarium

Po trzymiesięcznym okresie nieobecności powróciliśmy do ukochanego Seminarium przy ulicy Skałecznej. Wielką radością dla nas, ale i dla całego Zakonu jest obecność wśród nas licznej grupy neoprofesów – w tym roku aż 10 osób zasiliło stan osobowy domu. W trakcie wakacji posługiwaliśmy w różnych placówkach paulińskich w Polsce, przede wszystkim pielgrzymom na Jasnej Górze, a także w domach w Chorwacji, Słowacji i USA. Braliśmy  udział w Paulińskich Dniach Młodych, które w tym roku odbyły się w Biechowie pod hasłem „Ave Crux” oraz pielgrzymowaliśmy w pieszych pielgrzymkach do Domu Matki: warszawskiej, góralskiej, skałecznej, trnavskiej i vranowskiej. Bracia kursu V odbyli drugi nowicjat – miesięczne przygotowanie do złożenia profesji wieczystej. Miał on miejsce w Mochowie koło Głogówka, diecezja opolska. Bezpośrednio przed przyjazdem na miejsce bracia wraz z o. prefektem wzięli udział w pielgrzymce na Węgry do ruin klasztoru św. Krzyża, gdzie rodziła się nasza wspólnota zakonna Funkcję magistra nowicjatu pełnił o. Anzelm Frączek.

Po powrocie wybraliśmy nową radę klerycką: seniorem został br. Juraj Tirpak, jego zastępcą – br. Jakub Napierała, radnym br. Maximilian Maria Riedel. Funkcję ceremoniarza pełnił będzie br. Tomasz Mordziałek wraz z zastępcą – br. Pawłem Sidunem.

br. Zbigniew Karpowicz