Boże Narodzenie - Życzenia

Boże Narodzenie - Życzenia

"Pasterze jako pierwsi zobaczyli ten „namiot”, byli pierwszymi, którzy otrzymali wieść o narodzinach Jezusa. Byli pierwszymi, ponieważ należeli do ostatnich, znajdujących się na marginesie.

A byli pierwszymi, ponieważ czuwali w nocy, strzegąc swego stada. Wraz z nimi stajemy przed Dzieciątkiem, zatrzymujemy się w milczeniu. Wraz z nimi dziękujemy Panu za to, że dał nam Jezusa

i wraz z nimi wznosimy z głębi serca uwielbienie Jego wierności: błogosławimy Ciebie, Panie,

 Boże Najwyższy, który uniżyłeś się dla nas. Jesteś niezmierzony, a stałeś się maluczkim; jesteś bogaty, a stałeś się ubogim; jesteś wszechmocny, a stałeś się słabym."

( z Homilii papieża Franciszka wygłoszonej podczas pasterki sprawowanej 24 grudnia 2013 roku w Bazylice św. Piotra)

Niech Jezus, który zamieszkuje między nami jako uniżony, maluczki, ubogi

i słaby przynagla nas wszystkich do naśladowania Jego pokory.

Obyśmy, jak pasterze, zobaczyli Jezusa, wpatrywali się w Niego,

 czuwali przy Nim w milczeniu i adoracji, w dziękczynieniu za Jego wierność.

Niech Jego cicha obecność zawsze napełnia nasze serca.

 

Wspólnota WSD Zakonu Paulinów