Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika

Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika

       W Zakonie Paulinów styczeń to miesiąc poświęcony św. Pawłowi z egipskich Teb, pierwszemu pustelnikowi, głównemu patronowi Zakonu.

       15 stycznia przeżywaliśmy Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patriarchy paulińskiego zakonu. Tego dnia, wieczorem, w bazylice skałecznej sprawowana była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył o. Grzegorz Prus – rektor naszego seminarium i przeor skałecznego klasztoru.

       „Wpatrujemy się oczami duszy w postać św. Pawła I Pustelnika. Był człowiekiem, który tak wiele w życiu stracił i tak wiele przez to zyskał” -  mówił w kazaniu o. Grzegorz. Kaznodzieja przypomniał słowa Jezusa zapisane w Apokalipsie św. Jana: Ja tych, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! „Nie chodzi o to, że zaraz Pan Bóg nam wszystko to, co lubimy na ziemi pozabiera. Chodzi o to, by nauczyć się wolności od wszystkiego” – tłumaczył o. Przeor.

       Podczas liturgii ojcowie i bracia ponowili swoje śluby zakonne klęcząc przed ołtarzem naszego Patriarchy.

       16 stycznia obchodziliśmy święto NMP Królowej Pustelników, Matki i szczególnej opiekunki naszej wspólnoty. Tego dnia paulini ponawiali swoje przymierze z Maryją.

       Natomiast w niedzielę, 17 stycznia, o godz. 17.00 w naszej bazylice uroczystej Mszę św. ku czci św. Pawła I Pustelnika  przewodniczył o. Piotr Chojnacki – opat cystersów z krakowskiej Mogiły.  Po komunii świętej celebrans udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom, które otrzymały również drobne, słodkie upominki.

br. Janusz Brzóska



Zewnętrzna Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika - 17.01.2016 r.
Zewnętrzna Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika - 17.01.2016 r.
Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika - 2016r.        
Wewnętrzna Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika - 15.01.2016 r.