Egzamin magisterski

Egzamin magisterski

        18 lutego dziesięciu naszych braci diakonów przystąpiło do obrony swoich prac magisterskich.
Wszyscy wyszli z egzaminu z pozytywną oceną. To oznacza,  że dla naszych współbraci kursu szóstego nadszedł czas opuszczenia murów seminaryjnych. Są posłani w różne strony Polski i świata, by podjąć praktykę duszpasterską w naszych paulińskich klasztorach i parafiach.

       Zachęcamy do otoczenia ich modlitwą, by w świecie do którego Chrystus ich posyła byli prorokami przekonującymi zbłąkane ludzkie serca o miłości Boga.br. Janusz Brzóska