Imieniny o. Rektora

Imieniny o. Rektora

       12 marca swoje imieniny przeżywał o. Grzegorz Prus, przeor klasztoru skałecznego i rektor naszego seminarium.

Rano w naszej bazylice sprawowana była uroczysta, wspólnotowa  Msza Święta w intencji naszego przełożonego. W liturgię wprowadził wiernych o. Krzysztof Ościłowski, podprzeor klasztoru.

Eucharystię uświetnił śpiew seminaryjnej scholii liturgicznej.

Przed końcowym błogosławieństwem o. Przeor podziękował wszystkim za życzliwość i poprosił o modlitwę w jego intencji.

Nasze radosne świętowanie podsumowaliśmy spotkaniem braterskim w poniedziałkowy wieczór. Rozpoczęło się ono od złożenia przez br. Juraja (seniora kleryków) życzeń i podziękowania o. Rektorowi za jego pracę formacyjną oraz ojcowską posługę wobec nas. 

Życzymy Ojcu Rektorowi wielu łask i opieki Matki Bożej.


br. Janusz Brzóska