Alleluja!!!

Alleluja!!!

Jezus Chrystus zmartwychwstał!   

Wobec tego faktu nie sposób przejść obojętnie. Ten, który w Wielki Piątek zdawał się być przegrany i pokonany, żyje! Jego grób jest pusty.

Jest więc nadzieja dla nas, którzy jesteśmy słabi, bezsilni, biedni, poranieni grzechem… Mamy potężnego Wybawcę, który nie jest bezsilny wobec tego co nas „rozkłada na łopatki”. Doświadczając różnego rodzaju śmierci (grzechu, czy trudnych sytuacji)  nie musimy pogrążać się w rozpaczy, bo nawet jeśli nasza sytuacja przypomina ciemny grób to poprzez zmartwychwstanie Jezus daje nam nadzieję, że On z każdego grobu jest gotów nas wydobyć, bo w Jego sercu nie ma zgody na naszą śmierć.

Niech Jezus przygarnie was do swoich przemienionych ran i  obdarzy was pokojem…

Niech Bóg darzy was zdrowiem  i obdarzy wszelkimi łaskami.

Życzymy Wam też dużo radości płynącej ze spotkania ze  z bliskimi i przyjaciółmi, ale przede wszystkim z doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem.

Niech Maryja , Matka Chrystusa Zmartwychwstałego, pomoże wam głęboko przeżyć  paschę w waszym sercu – przejście z grzechu do łaski, z ciemności do światła. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.

 

                                                                                               Wspólnota seminaryjna