Spotkanie rodziców paulińskich

Spotkanie rodziców paulińskich

Tradycyjnie już spotkanie rodziców braci kleryków odbywa się na Jasnej Górze corocznie w grudniu. I tradycyjnie także powraca pytanie: dlaczego po ukończeniu przez braci seminarium nie ma dalszych spotkań rodziców?

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie chcemy zaprosić naszych drogich Rodziców do kontynuacji jasnogórskich zjazdów, ale już w trochę innej formie.

Od wielu lat organizowana jest Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania na Jasna Górę. Stanowi ona tematycznie naturalną okoliczność do spotkania rodziców paulińskich. Włączymy się częściowo w jej program i jak dawniej spotkamy się już we własnym gronie w Domu Pielgrzyma.

A ponieważ wspomniana pielgrzymka jest także idealną okazją do spotkania Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza (które z resztą odbyło się już pierwszy raz rok temu), oddajemy troskę oranizacyjną tejże Wspólnocie. I tak część Wspólnoty to nasi Rodzice.

Rozesłaliśmy pocztą zaproszenia do Rodziców z ostatnich dziesięciu roczników święceń paulinów. Prosimy o powiadamianie pozostałych. Oczywiście zapraszamy także i Rodziców obecnych braci kleryków. Pomimo tego, że mają swoje spotkanie w grudniu, także i to spotkanie jest adresowane do nich.

Program pielgrzymki:
10.00 - Spotkanie w sali O. A. Kordeckiego
11.00 - Msza św. w bazylice jasnogórskiej
13.00 - Spotkanie Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza i Rodziców paulińskich w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma
15.00 - Nabożeństwo majowe w kaplicy Domu Pielgrzyma
16.00 - Zakończenie

Jasna Góra, 14 maja 2016 r.

Serdecznie zapraszamy