Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016

Rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016

Kolejny rok akademicki rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w naszej bazylice, której przewodniczył ojciec generał Arnold Chrapkowski. W czasie homilii, którą wygłosił o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny, padły słowa, że seminarium to nie tylko miejsce, ale i czas w życiu zakonnika. Podkreślone zostało, iż konieczną sprawą jest nie tylko o Chrystusie dużo się nauczyć, ale przede wszystkim nawiązać z Nim odpowiednią relację. Trzeba poznać Chrystusa, nim zostanie się posłanym do ludzi.

Po Eucharystii nastąpiła druga część uroczystości, na auli seminaryjnej, którą rozpoczął śpiew „Gaudeamus Igitur”. W przemówieniu inauguracyjnym o. Grzegorz Prus, rektor seminarium, przypomniał, iż formacja to sprawa niełatwa i wielkiej wagi, zarówno dla wychowawców, jak i braci kleryków. Ojciec Prus wskazał, iż kluczowymi jej aspektami są prawda i miłość. Obejmują one poszukiwanie prawdy o Bogu, świecie i człowieku w atmosferze miłości, w której powołanie może wzrastać. Prelegent podkreślił wagę odpowiedniego wykorzystania czasu i konieczności pracy nad sobą w kilku wymiarach – duchowym, ludzkim, moralnym i pastoralnym. Zauważona też została rola katechezy, do której formacja seminaryjna przygotowuje, a która często jest jedyną drogą krzewienia wiary w Chrystusa.

Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny o. Marka Szeligi OSB, przeora eremu kamedułów na krakowskich Bielanach, pod tytułem „Życie konsekrowane – perspektywy na przyszłość”. Prelegent wskazał na niepokojąco szybko spadającą liczbę osób konsekrowanych, przede wszystkim młodych.  Zauważony został jednak ważny znak dla życia konsekrowanego – wybór papieża Franciszka, pierwszego zakonnika na Stolicy Piotrowej od prawie 200 lat. Dodatkowo istotny, iż Ojciec Święty przyjął imię, które odwołuje się do postaci niezwykle ewangelicznej – św. Franciszka z Asyżu, założyciela wielkiej dziś Wspólnoty zakonnej. Zaznaczone zostało spostrzeżenie, iż konsekrowani dziś powinni odczytywać swoje miejsce w świecie ogarniętym konsumpcjonizmem i wyizolowaniem sumień.

Po wykładzie nastąpiła prezentacja p. mgr. Marcina Wasilewskiego – Kruka, który zaprezentował nową płytę Scholi Gregoriańskiej naszego WSD, „O Pater Venerabilis”. Na płycie znalazły się fragmenty oficjum o św. Pawle Pustelniku, odtworzone z archiwalnych źródeł paulińskich. Pomysłodawcą płyty jest o. Marek Nowacki, prefekt kleryków. Jest ona dedykowana p. docentowi Marianowi Machurze, konfratrowi Zakonu Paulinów, który przez wiele lat prowadził scholę i uczył muzyki kościelnej w naszym seminarium. Należy zaznaczyć, iż pan docent był obecny na uroczystości.

Następnie o. generał wraz z dziekanem wydziału teologicznego UPJP II dokonał immatrykulacji braci neoprofesów oraz dwóch gości ze Zgromadzenia Księży Rogacjonistów, którzy podejmują u nas dwa pierwsze lata studiów.

Po immatrykulacji głos zabrał wspomniany już dziekan wydziału teologicznego, ks. Dziedzic. W przmówieniu wyraził on swoje zadowolenie z faktu, że są jeszcze w Polsce klerycy, gdyż „wydział teologiczny bez seminarium to jak kościół bez ołtarza”. Zachęcał także zgromadzonych do podejmowania studiów doktoranckich na UPJP II.

Na sam koniec tej części uroczystości przemawiał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Wskazał on, iż powołanie rodzi się i spełnia w określonych warunkach. Podkreślona została potrzeba jedności i wspólnoty uczniów w seminarium, które powinno być czasem kształtowania postaw wiary i głębszego umiłowania Boga.

Uroczystość zakończyła antyfona maryjna, wspólne zdjęcie przed gmachem WSD oraz obiad w refektarzu klasztornym.

 

br. Zbigniew Karpowicz

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
GALERIA