Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

       Wczoraj wieczorem w naszej kaplicy seminaryjnej, podczas uroczystych nieszporów, dokonał się akt oddania naszych braci, którzy dziś w bazylice skałecznej przyjęli święcenia diakonatu, pod opiekę św. Augustyna – biskupa i doktora Kościoła, prawodawcy Zakonu Paulinów. Bracia pochodzą z różnych narodów: br. Onufry Alchowik (Białoruś), br. Krzysztof Jerofiejew (Ukraina) oraz dwóch Polaków – br. Jacek Chamernik oraz br. Jakub Szymczycha. Liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Marek Nowacki, prefekt braci kleryków.  Zachęcił on kandydatów do wierności Bogu i Kościołowi, do trwania przy Biblii i nauce Kościoła katolickiego. Przestrzegł również przed pokusą „przysłonienia sobą Chrystusa”.

       Przed końcowym błogosławieństwem odśpiewano litanię do św. Augustyna. Następnie ojciec prefekt modlił się za braci, później swoje zawierzenie wypowiedzieli sami kandydaci do święceń, a następnie cała wspólnota wypowiedziała słowa modlitwy, w której prosiliśmy, by posługa naszych braci „umacniała apostolskie posłannictwo Zakonu”.

       Po modlitwie wstawienniczej ojciec Marek wręczył braciom Katechizmy Kościoła Katolickiego, które mają być „znakiem trwania w wierności nauce Kościoła”. Przed wręczeniem Katechizmów  Ojciec Prefekt zwracając się do przyszłych diakonów powiedział: „Od jutra będziecie nauczać Lud Boży. Niech ta nauka zawsze wypływa z głębi waszych serc przepełnionych obecnością Chrystusa”.       Dziś o godzinie 11 w bazylice skałecznej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, podczas której ks. bp Jan Zając udzielił naszym współbraciom sakramentu święceń w stopniu diakonatu.  Bracia zostali otoczeni modlitwą tak przez naszą wspólnotę, jak i przez swoje rodziny i bliskich.

       Niech Bóg będzie uwielbiony, że nie przestaje wybierać ludzi, którzy we współczesnym świecie będą głosicielami Jego słowa i szafarzami świętych sakramentów.

       Prosimy o modlitwę za naszych nowych diakonów, by byli mądrzy i pokorni, by byli sługami Chrystusa – prorokami Jego chwały.br. Janusz Brzóska
Diakonat 2016
GALERIA