Pielgrzymka Wspólnoty bł. Euzebiusza

Pielgrzymka Wspólnoty bł. Euzebiusza

       W dniu 14. 05. 2016 r. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania.

       Było to piękne doświadczenie modlitwy całego Kościoła proszącego Pana żniwa o robotników winnicy Pańskiej i modlących się za tych, którzy już poszli za Bożym wezwaniem. Jednak ważnym elementem tych uroczystości dla naszej paulińskiej rodziny było, drugie z kolei, spotkanie Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza. Jako cząstka całego Kościoła, zarówno rodzice jak i znajomi oraz przyjaciele ojców i braci paulinów, we wspólnym gronie uwielbiali Boga i dziękowali Jemu za dar powołań prosząc o łaskę kolejnych (powołań).

       Spotkanie to miało podwójny wymiar.
       Pierwszym była przede wszystkim modlitwa, której główny punkt stanowiła Eucharystia odprawiona w bazylice jasnogórskiej. Ponadto wysłuchano konferencji i odprawiono nabożeństwo majowe, podczas którego przybyli goście w sposób szczególny zawierzyli siebie i powołanych im bliskich Niepokalanemu Sercu NMP, wypowiadając akt oddania się w niewolę miłości Jasnogórskiej Bogurodzicy.
       Drugim z kolei elementem była tzw. agapa, czyli uczta miłości, podczas której umacniały się więzi rodzin paulińskich ojców i braci, a także tworzyły się nowe relacje i znajomości. Warto nadmienić, że liczba przybyłych gości mile zaskoczyła organizatorów spotkania, co jeszcze bardziej utwierdziło nas w przekonaniu co do zasadności organizowania takich spotkań w najbliższych latach, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

       Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę o. Mariusza Tabulskiego za wygłoszenie słowa poprzedzającego i przygotowującego nas do aktu zawierzenia oraz poprowadzenie nabożeństwa majowego.br. Łukasz Filipiuk

Pielgrzymka Wspólnoty bł. Euzebiusza
GALERIA

Opis na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry