Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu

       W sobotę, 28 maja, ośmiu naszych współbraci przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Dokonało się to w bazylice jasnogórskiej w czasie uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.  Nowi kapłani naszego Zakonu to: o. Maciej Karpiński, o. Grzegorz Libuda, o. Mateusz Walczak, o. Rafał Kwiecień, o. Michał Księżak, o. Jan Król oraz o. Savio Folcholc.

       Mszę świętą koncelebrowali licznie zgromadzeni kapłani. W uroczystości wzięli również udział rodzice, krewni i znajomi ojców neoprezbiterów.

       „Trzeba nam zapamiętać tajemnicę Wieczernika, gdzie miłość Boga objawionego w Synu Jezusie Chrystusie przekazała nam dwa źródła – eucharystię i kapłaństwo. Więź Boga z człowiekiem została potwierdzona raz na zawsze przebitym sercem Jezusa miłosiernego” – mówił w homilii ks. arcybiskup.

       Zwracając się do przyszłych kapłanów podkreślił, że ich droga nie będzie łatwa:

       „Jedność z Chrystusem, Jego Matką i Kościołem będzie was kosztować, ale nie chciejcie kapłaństwa, które by was nie kosztowało, chodząc po kompromisach prawdy i zdrady.  Dlatego prośmy Ducha Świętego, aby wypełnił wasze serca swoją łaską, zapalił w nich ogień miłości miłosiernej, abyście byli świadkami Ojca pełnego miłosierdzia, które ocala świat”.

       Po mszy święceń każdy z neoprezbiterów sprawował prymicyjną Eucharystię w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej.

       Prosimy o modlitwę za naszych współbraci, by byli kapłanami według Serca Jezusa.


br. Janusz BrzóskaŚwięcenia kapłańskie 2016
GALERIA