Procesja różańcowa

Procesja różańcowa

Różańcowy charakter października został podkreślony przez uroczystą procesję różańcową z Najświętszym Sakramentem, która w niedzielne przedpołudnie, po mszy świętej o godzinie 10:30  wyruszyła z bazyliki skałecznej.

Nabożeństwu przewodniczył o. Rafał Wilk, opiekun Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. W procesji uczestniczyli bracia klerycy i junioryści naszego seminarium, a także zgromadzeni wierni.

Modlitwa ta była również okazją do słuchania Słowa Bożego; każdą kolejną tajemnicę rozpoczynał fragment Ewangelii wprowadzający nas w rozważanie,  odczytywany przy przygotowanych miejscach na trasie procesji.

br. Janusz Brzóska

Procesja różańcowa
GALERIA