Powrót do seminarum

Jak co roku, pod koniec września budynek przy ul. Skałecznej 16 budzi się z wakacyjnego letargu – bracia klerycy powracają po urlopach i posługach, pełni nowego zapału do nauki i pracy. W trakcie przerwy pełniliśmy dyżury w różnych paulińskich klasztorach w kraju i za granicą, głównie na Jasnej Górze. Lipiec pełen był zajęć związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz wizytą Ojca Świętego Franciszka. We wrześniu bracia z kursu V odbyli w Mochowie drugi nowicjat pod okiem magistra, o. Anzelma Frączka. Wspólny odpoczynek na Bachledówce połączony był z dorocznymi rekolekcjami – w tym roku w ewangeliczną naukę poprzez lectio divina wprowadzał nas o. Piotr Łoza. W trakcie wakacji pożegnaliśmy dotychczasowego formatora, o. Marka Nowackiego, który przeniesiony został do klasztoru na Jasnej Górze. Funkcję prefekta kleryków objął o. Piotr Piechocki, zaś jego zastępcą został o. Piotr Łoza. Dodatkową radością związaną z powrotem na Skałkę jest obecność braci neoprofesów – w tym roku czterech – którzy po zakończeniu formacji w nowicjacie przybyli, by kontynuować ją w seminarium.

Po powrocie wybrana została rada seniorska. Drugi rok z rzędu funkcję seniora braci obejmie br. Juraj Tirpak. Jego zastępcą będzie br. Łukasz Filipiuk, zaś radnym br. Paweł Jaskot. Posługę ceremoniarza powierzyliśmy br. Tomaszowi Mordziałkowi (również reelekcja) wraz z zastępcą br. Karolem Sudołem.

br. Zbigniew Karpowicz