Przyjęcie braci

Przyjęcie braci

Po roku nowicjatu do naszego seminarium przybyło czterech nowych braci:

br. Paweł Gliniak

br. Przemysław Pelikan

br. Tadeusz Iwaszczyszyn

br. Ludwik Madunić

30 września, we wspomnienie św. Hieronima, podczas Eucharystii w naszej kaplicy seminaryjnej, miał miejsce obrzęd przyjęcia braci pierwszego kursu do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego. Liturgii przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił o. Piotr Piechocki – prefekt braci kleryków. Kaznodzieja podkreślił wielką rolę czytania i medytowania Pisma Świętego, będącego osobistym spotkaniem z Bogiem, które jest fundamentem w przygotowaniu do przyszłej posługi kapłańskiej.  „My, którzy mamy prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, musimy poznać Jezusa Chrystusa” – mówił o. prefekt. Zachęcał braci, by Biblia była najczęściej czytaną przez nich księgą oraz do modlitwy do  Ducha Świętego.

Po komunii świętej zaśpiewano hymn ku czci świętego Pawła Pierwszego Pustelnika – Patriarchy naszego Zakonu, a po nim przełożony i bracia modlili się za naszych nowych braci. Każdy z neoprofesów otrzymał z rąk ojca prefekta księgę Pisma Świętego.

Prosimy o modlitwę za naszych najmłodszych współbraci, by Duch Święty ich formował i wypełniał ich serca Bożą mądrością.


br. Janusz Brzóska


Przyjęcie braci kursu I - 30.09.16 r.
GALERIA