Pielgrzymka do Łagiewnik

W wigilię liturgicznego wspomnienia św. s. Faustyny bracia klerycy oraz przełożeni naszego seminarium udali się do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach na doroczną pielgrzymkę, aby zawierzyć siebie samych oraz nowy rok akademicki dobremu Bogu. O godzinie 19:30 rozpoczęła się tam Eucharystia pod przewodnictwem o. Piotra Piechockiego – prefekta braci kleryków.

Homilię wygłosił o. Piotr Łoza – socjusz prefekta. Zachęcił, by dziękować Bogu za dar miłosierdzia, którym kierował się Jezus obdarowując nas łaską powołania zakonnego. „Jezus nie powołuje do zakonu czy do seminarium ludzi, którzy są mniejszymi grzesznikami od tych, którzy tam nie są, ale tych, których sam chce…” – mówił o. Łoza. Kaznodzieja podkreślił, że fundamentem formacji seminaryjnej jest budowanie osobistej relacji z Bogiem. „W seminarium wszyscy jesteśmy powołani do słuchania słowa i trwania przy Jezusie, by zmieniło się nasze serce. W relacji z Jezusem Bóg zmienia nam serce, a owocem tego jest zmiana naszych zachowań i postaw” – dodał ojciec socjusz.

Po Komunii Świętej ojciec Grzegorz Prus – rektor naszego seminarium, klęcząc przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. s. Faustyny, powierzył seminarium oraz nasze przyszłe kapłańskie posługiwanie Miłosierdziu Bożemu. Prosił Boga, by obdarzył nas charyzmatem gorliwych spowiedników, byśmy byli gorliwymi szafarzami Bożego miłosierdzia, sprawując sakrament pokuty i pojednania, który jest specyfiką paulińskiej służby w Kościele.

Podczas liturgii śpiew prowadził nasz seminaryjny zespół „Vox eremi”.

br. Janusz Brzóska