Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Kolejny rok akademicki rozpoczęliśmy w sobotę, 1. października, uroczystą mszą świętą w bazylice skałecznej. Eucharystii przewodniczył o. Arnold Chrapkowski – generał Zakonu Paulinów. Homilię wygłosił o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny. Kaznodzieja przypomniał wypowiedziane na Jasnej Górze słowa papieża Franciszka o Bogu „małym, bliskim i konkretnym”, który tajemnice Bożego Królestwa objawia ludziom prostym, świadomym swojej ograniczoności i przemijalności. Uroczystej liturgii towarzyszył śpiew seminaryjnej scholi.

Po Eucharystii nastąpiła druga część uroczystości w auli seminaryjnej, którą rozpoczął śpiew „Gaude Mater Polonia”. W przemówieniu inauguracyjnym o. Grzegorz Prus, rektor seminarium, przypomniał postać świętego brata Alberta, który mieszkał i pełnił posługę ubogim na Skałce. Wskazał w nim wzór czynnego miłosierdzia okazywanego konkretnemu spotkanemu na swojej drodze człowiekowi.

Kolejnym punktem był wykład inauguracyjny pt. „Miłosierdzie a katecheza”. Wygłosił go ks. prof. Tadeusz Panuś – proboszcz kolegiaty św. Anny w Krakowie. Prelegent wskazał, że drzwi sal lekcyjnych są bramami miłosierdzia, a katecheza szkolna okazją do upominania grzesznych, pocieszania strapionych, radzenia wątpiącym, pouczania nieumiejętnych itd., tj. do praktykowania uczynków miłosierdzia względem duszy.

Następnie o. generał wraz z dziekanem wydziału teologicznego UPJP II dokonał immatrykulacji braci neoprofesów oraz dwóch alumnów ze Zgromadzenia Księży Rogacjonistów, którzy podejmują u nas dwa pierwsze lata studiów.

Po immatrykulacji głos zabrał wspomniany już dziekan wydziału teologicznego, ks. Arkadiusz Baron. W przemówieniu, podobnie jak jego przedmówcy, nawiązał do przeżywanego w Kościele roku miłosierdzia. Podkreślił, że miłosierdzie Boga objawia się również w tym, co jest dla człowieka trudne i bolesne.

Na sam koniec tej części wydarzenia przemawiał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Uroczystość zakończyła antyfona maryjna, wspólne zdjęcie przed gmachem WSD oraz obiad w refektarzu klasztornym.

br. Janusz Brzóska


Inauguracja roku akademickiego 2016/2017
GALERIA