Pielgrzymka do Łagiewnik

Pielgrzymka do Łagiewnik

Wieczorem w niedzielę Wspólnota seminaryjna udała się do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach na coroczną pielgrzymkę, gdzie po godzinie dwudziestej odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem ojca prefekta Marka Nowackiego.

„Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do wierności swojemu powołaniu, wierności Oblubienicy, wierności Kościołowi…” - mówił w homilii ojciec socjusz Dominik Słabik. Jako fundament naszego rozwoju kaznodzieja wskazał poddanie się woli Bożej, której należy szukać w decyzjach przełożonych i w kierownictwie duchowym. Ojciec Dominik zachęcił słuchaczy do umiłowania sakramentu pojednania. „Zapragnijmy dziś jeszcze bardziej tej zażyłości z Bogiem…” – dodał ojciec socjusz.

Po Komunii Świętej Ojciec Prefekt klęcząc przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i relikwiami Św. s. Faustyny powierzył nasze seminarium Miłosierdziu Bożemu. Podczas liturgii śpiew prowadził nasz seminaryjny zespół „Vox eremi”.

 

br. Janusz Brzóska

Pielgrzymka do Łagiewnik
GALERIA