Sesja naukowa "Miłość i Miłosierdzie - Brat Albert Chmielowski

Sesja naukowa "Miłość i Miłosierdzie - Brat Albert Chmielowski

       W czwartek, 24 listopada, w auli naszego Wyższego Seminarium Duchownego odbyła się otwarta sesja naukowa na temat: „MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE – BRAT ALBERT CHMIELOWSKI”. W sympozjum uczestniczyli m.in. Bracia Albertyni, Siostry Albertynki oraz paulińscy klerycy.

       W pierwszej części mieliśmy okazję posłuchać prelekcji o. dr. hab. Pawła Warchoła – franciszkanina. W swoim wystąpieniu ukazał Kościół jako przestrzeń, w której człowiek może doświadczyć Bożego miłosierdzia. Kolejny prelegent, o. prof. dr. hab. Tomasz Dąbek – benedyktyn, ukazał słuchaczom, co na temat miłosierdzia mówią teksty biblijne.

       Drugą część spotkania rozpoczął wykład o. dr. Grzegorza Prusa – przeora skałecznego klasztoru i rektora naszego seminarium, na temat działalności świętego brata Alberta na Skałce. Ojciec rektor ukazał brata Alberta jako jednego z wielu świętych, którzy byli związani z krakowską Skałką. Przypomniał pokorną i ofiarną posługę świętego, który mieszkał w naszym klasztorze i modlił się w skałecznym kościele.

       Praktyczny wymiar posługi braci albertynów przybliżył słuchaczom następca św. Brata Alberta – br. Bernard Czarnucha. Dzieląc się z nami swoją refleksją na temat ludzkiej biedy, z którą się na co dzień spotyka, przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Biedni na świecie są po to, byśmy zobaczyli, jacy my jesteśmy w stosunku do Boga” Podkreślił, że w swojej bezsilności potrzebujemy pośrednictwa Maryi.

       Ostatnim prelegentem był ks. prof. dr hab. Jan Machniak. W swojej prelekcji zatytułowanej: „Opcja na rzecz ubogich w życiu i pismach św. Brata Alberta Chmielowskiego” wskazał na krzyż jako źródło miłosierdzia. Podkreślił, że ogrzewalnie dla ubogich były dla św. Brata Alberta miejscem spotkania z Chrystusem. Zaznaczył również, że dla świętego źródłem siły do pełnienia tej trudnej posługi była modlitwa.

       Sympozjum zakończyła dyskusja, podczas której o. przeor poinformował, że na Skałce powstanie miejsce upamiętniające posługę św. Brata Alberta.br. Janusz BrzóskaSesja naukowa 24.11.2016 r.
GALERIA