Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest patronalnym świętem naszej wspólnoty seminaryjnej. Z tej okazji 8 XII o godzinie 11 rozpoczęła się w naszej kaplicy seminaryjnej uroczysta Eucharystia, której przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Michał Lukoszek – wikariusz generalny Zakonu Paulinów.

Obchody zgromadziły w seminarium licznych gości – naszych wykładowców, a także osoby na co dzień związane z naszą wspólnotą. Na początku liturgicznej celebracji, witając zebranych, o. Grzegorz Prus – rektor seminarium wyraził wdzięczność wobec Matki Bożej za Jej opiekę i miłość dla paulińskich kleryków. Przywołał słowa kard. Karola Wojtyły wypowiedziane do duchowieństwa krakowskiego: My musimy być mocno w rękach Maryi (…). Tędy możemy się przybliżyć do Syna Bożego.

O. Michał Lukoszek w homilii podkreślił, że Maryja była zwyczajną dziewczyną i że w Jej zwyczajnym, prostym życiu Bóg przeprowadził swój niezwykły plan. Kaznodzieja zaznaczył, iż tak  jak Bóg działał w prostym życiu Niepokalanej, tak również działa w naszej szarej rzeczywistości. Wskazał na Matkę Bożą jako wzór posłuszeństwa względem Bożych planów oraz uwielbienia Boga we wszystkich wydarzeniach życia.

Liturgię upiększył śpiew naszej seminaryjnej scholi liturgicznej.

Wieczorem w bazylice skałecznej wspólnota seminaryjna uczestniczyła w uroczystych nieszporach o Niepokalanym Poczęciu NMP, a po nich we mszy świętej, której przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił o. Piotr Łoza – wychowawca braci kleryków.


br. Janusz Brzóska