Ostatni dzien Nowenny

W środę, 7 grudnia, wspólnota seminaryjna przeżywała swój comiesięczny dzień skupienia. Był on wyjątkowy, gdyż stanowił duchowe przygotowanie do Uroczystości Niepokalanego poczęcia NMP – patronki młodzieży paulińskiej, czyli braci kleryków, juniorystów i nowicjuszy. Słowo Boże głosił nam nasz współbrat z Jasnej Góry – o. Michał Legan. W swoich katechezach w bardzo oryginalny sposób wyjaśniał braciom fragment Ewangelii wg św. Jana o cudzie w Kanie Galilejskiej. Powiedział m.in., że uczta weselna w Kanie objawia to, że Jezus jest Oblubieńcem ludzkiej duszy. Wskazał, iż w życiu zakonnym szczęście jest ukryte w intymnej, osobistej relacji z Bogiem. W ciągu dnia bracia spotykali się na wspólnej modlitwie brewiarzowej, różańcu i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wieczorem w bazylice skałecznej odbyły się uroczyste nieszpory, które wprowadziły naszą wspólnotę w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia naszej Matki. Liturgii przewodniczył br. dk. Jakub Szymczycha.

Ukoronowaniem naszego dnia skupienia była Eucharystia, której przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Michał. Kaznodzieja, nawiązując do zbliżającego się trzystulecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej zaznaczył, że w Maryi bardzo subtelnie łączą się dwie role – rola Królowej i rola Matki zatroskanej o swoje dzieci. Nasze śluby zakonne ukazał w świetle Ewangelii o weselu w Kanie. Czystość symbolizuje Maryja, której czyste serce dało odwagę do tak ufnej prośby o to, co po ludzku niemożliwe. Ubóstwo według o. Michała obrazuje niedostatek młodej pary. Podkreślił, że gdy jesteśmy ubodzy i nie ulegamy pokusie materialnego zabezpieczenia, doświadczymy troski Boga o nasze potrzeby.  Natomiast posłuszeństwo kaznodzieja dostrzegł w uległości sług wobec polecenia Jezusa.


br. Janusz Brzóska