Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika, Patriarchy Zakonu

Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika, Patriarchy Zakonu

15. stycznia to w naszej wspólnocie zakonnej wyjątkowy dzień – uroczystość Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, patriarchy Zakonu. Z tej okazji w bazylice skałecznej o godzinie 17 odbyły się uroczyste nieszpory o naszym świętym Patronie. Liturgii przewodniczył br. dk. Jakub Szymczycha. O godz.17.30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył oraz homilię wygłosił o. Grzegorz Prus – rektor naszego seminarium i przeor skałecznego klasztoru. W homilii o. Grzegorz powiedział, że święci są naszymi pomocnikami w dojściu do zjednoczenia z Bogiem. Mówiąc o św. Pawle Pierwszym Pustelniku podkreślił, iż uczy on człowieka trzech ważnych życiowych postaw: poświęcenia, wytrwałości oraz praktykowania pokuty. Podczas Mszy Świętej Ojcowie i Bracia, klęcząc przed ołtarzem swojego wielkiego Patrona, ponowili swoje śluby zakonne. Po komunii świętej o. Grzegorz udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom przybyłym na Mszę Świętą, a Bracia wręczyli im słodkie upominki.

Św. Paweł z Teb prowadził życie pustelnicze na przełomie III i IV wieku. Jest ojcem i szczególnym patronem naszego Zakonu. Od Jego imienia (łac. Paulus) pochodzi nazwa paulińskiej wspólnoty zakonnej.Uroczystość Świętego Pawła I Pustelnika, Patriarchy Zakonu
GALERIA