Królowa Pustelników

Królowa Pustelników

16. stycznia obchodzimy święto Matki Bożej Królowej Pustelników, Matki i Opiekunki Zakonu. Z tej okazji wieczorem w bazylice skałecznej ojcowie i bracia Paulini zgromadzili się na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił    o. Grzegorz Prus – rektor seminarium i przeor klasztoru. Kaznodzieja, nawiązując czytań liturgicznych pouczył, że w duchowych zmaganiach trzeba nam czasem uciec od czegoś lub kogoś, by duszę ocalić. Potrzeba nam czasem ucieczki duchowej, gdy ktoś lub coś prowadzi do zła, wprowadza w błąd, na drogę zdrady, gdy słychać jakąś fałszywą nutę, gdy ktoś chce nas odwieść od wiary w Boga lub Jego Kościół. Ojciec przeor podkreślił, iż mamy być duchowymi pustelnikami, trwać w izdebce serca, by w pustelni ducha być z Jezusem i Jego Matką. Zauważył też fakt przychodzenia Boga z pomocą w walce duchowej. Dobry Ojciec nas w niej do bezpiecznego miejsca. Po homilii zakonnicy udali się przed ołtarz Matki Bożej Jasnogórskiej, gdzie odnowili swoje przymierze z Maryją. Dziękując za Jej opiekę nad Zakonem i niezawodną pomoc w trudnych chwilach, oddali się Matce na nowo jako wieczysta własność.Królowa Pustelników
GALERIA