Przyjęcie posług lektoratu i akolitatu 2017 r.

Przyjęcie posług lektoratu i akolitatu 2017 r.

       Tradycyjnie, 19. Marca, bracia kursów III i IV zostali wprowadzeni w posługi lektoratu i akolitatu. Wprowadzenia dokonał podczas mszy świętej w kaplicy seminaryjnej o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. Przełożony generalny wygłosił również homilię, w której przypomniał, iż każdy z nas jest jedynie szafarzem Bożych tajemnic, a nie „właścicielem” Boga. Podkreślił również, iż Chrystus spotykał się ze wszystkimi ludźmi, jak np. z grzeszną Samarytanką. Na Eucharystii, oprócz przełożonych, obecni byli także o. Mariusz Tabulski, definitor generalny, oraz o. Zbigniew Gołębiewski, przeor klasztoru Prima Porta.

       W słowach wprowadzenia o. rektor Grzegorz Prus przypomniał, że uroczystość św. Józefa (w tym roku przeniesiona ze względu na niedzielę Wielkiego Postu) rozpoczyna serię kilku ważnych wydarzeń seminaryjnych – 25. marca bracia z kursu V złożą profesję wieczystą, 8. maja przyjmą święcenia diakonatu, przez co wstąpią w szeregi duchowieństwa, zaś 27. maja nasi bracia diakoni rozpoczną służbę Kościołowi jako prezbiterzy.br. Zbigniew


           GALERIA