Profesja wieczysta 2017 r.

Profesja wieczysta 2017 r.

Siedmiu naszych braci, alumnów Seminarium na Skałce, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego złożyło profesję wieczystą. Miało to miejsce podczas mszy świętej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, której przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu. To doniosłe wydarzenie zgromadziło wielu gości – duszpasterzy, rodziny, przyjaciół i znajomych braci neoprofesów wieczystych. Po wypowiedzeniu formuły ślubów bracia otrzymali płaszcze procesyjne, zaś po zakończonej mszy świętej udali się wraz z gośćmi na uroczysty obiad, będący podkreśleniem radości z powodu oddania się na zawsze Bogu i Jego Matce na służbę w Kościele.

 

Bracia neoprofesi:

1.      br. Ignacy Nimpa

2.      br. Adam Kacała

3.      br. Martin Gajarsky

4.      br. Tomasz Mordziałek

5.      br. Paweł Sidun

6.      br. Brunon Makar

7.      br. br. Paweł Ayi Ayi

Śluby wieczyste są drugą spośród uroczystości, które nas czekają w tym roku akademickim – pierwszą było wprowadzenie w posługi lektoratu i akolitatu, następnymi będą święcenia diakonatu w bazylice na Skałce (8. maja) oraz prezbiteratu w bazylice na Jasnej Górze (27. maja). Kandydatów do święceń polecamy Waszym modlitwom.

br. Zbigniew


Profesja wieczysta 2017r.
GALERIA