Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu

W przeddzień uroczystości św. Stanisława – biskupa i męczennika, podczas wieczornych nieszporów, w naszej kaplicy seminaryjnej dokonał się akt oddania naszych braci, którzy mieli przyjąć święcenia diakonatu, pod opiekę św. Augustyna - biskupa i doktora Kościoła, prawodawcy Zakonu Paulinów. Bracia pochodzą z różnych narodów: br. Ignacy Nimpa oraz br. Paweł Ayi  Ayi z Kamerunu, br. Martin Gajarsky ze Słowacji, br. Bruno Makar z Ukrainy oraz trzech Polaków – br. Adam Kacała, br. Tomasz Mordziałek i br. Paweł Sidun. Liturgii przewodniczył prefekt kleryków – o. Piotr Piechocki.  Przed końcowym błogosławieństwem odśpiewano litanię do św. Augustyna. Następnie ojciec prefekt modlił się za alumnów kursu V, później swoje zawierzenie wypowiedzieli sami kandydaci do święceń, a następnie cała wspólnota zgromadzona w kaplicy wypowiedziała słowa modlitwy prosząc, by posługa naszych braci „umacniała apostolskie posłannictwo naszego Zakonu”. Po modlitwie wstawienniczej o. Piotr wręczył Braciom Katechizmy Kościoła Katolickiego, które mają być „znakiem trwania w wierności nauce Kościoła”. Przewodniczący liturgii zwracając się do przyszłych diakonów powiedział: „Od jutra będziecie nauczać Lud Boży. Niech ta nauka zawsze wypływa z głębi waszych serc przepełnionych obecnością Chrystusa”.

8 maja przed południem w bazylice skałecznej rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, podczas której nasz współbrat w paulińskim powołaniu, o. bp Łukasz Buzun, udzielił braciom klerykom z kursu V sakramentu święceń w stopniu diakonatu. W homilii ojciec biskup przypomniał, czym charakteryzuje się posługa diakona. Pouczył, że diakon poznaje Chrystusa, uczy się Go kochać. Podkreślił, że musi być człowiekiem modlitwy i pracy nad sobą.  Wśród cech, które powinny charakteryzować diakona wymienił również czystość, która daje wewnętrzną radość i siłę do posługi wobec Ludu Bożego oraz służbę względem słowa Bożego, której trzeba się uczyć na Eucharystii. Podczas liturgii święcenia przyjął także             br. Wojciech Nowak – kameduła. Na uroczystości zgromadzili się liczni goście, rodzina naszych braci oraz kapłani.

Niech Bóg będzie uwielbiony za życie i powołanie naszych współbraci. Prosimy o modlitwę za nich, by Duch Święty upodobnił ich serca do Jezusa Chrystusa, który stał się Sługą.

br. JanuszŚwięcenia diakonatu 2017 r.
GALERIA