Pożegnanie braci diakonów

Po zakończeniu praktyk duszpasterskich, nasi bracia diakoni przybyli do seminarium, jednak nie na długo – po krótkim pobycie wyjechali do Biechowa na rekolekcje, by przygotować się do przyjęcia święceń prezbiteratu 27. maja na Jasnej Górze. Obecność braci uczciliśmy spotkaniem braterskim.

Prosimy o modlitwę w intencji braci Onufrego, Jacka, Krzysztofa i Jakuba, by dobrze przeżyli czas skupienia.