Powrót do seminarium

Powrót do seminarium

Mijające dni były obfite w wydarzenia. 28 września bracia powrócili do seminarium po trzech miesiącach nieobecności. W tym czasie podejmowali posługi, głównie na Jasnej Górze, a także odpoczywali na zasłużonych urlopach. Kurs V odbywał we wrześniu II nowicjat w Mochowie, pod okiem o. Anzelma Frączka. Szczególnie cieszy duża liczba braci neoprofesów – aż 15 – którzy utworzą kurs I oraz zasilą szeregi innych kursów.

Dzień później wybraliśmy nową radę oraz rozlosowaliśmy cele. Nowym seniorem został br. Karol Bilicz, jego zastępcą br. Paweł Jaskot, zaś radnym br. Paweł Gliniak. O liturgię dbać będą br. Janusz Brzóska wraz z br. Michaelem Dragunem. 29 września to również odpust ku czci św. Michała Archanioła, współpatrona skałecznej bazyliki. Po obiedzie o. Grzegorz Prus, rektor WSD dokonał poświęcenia nowej figury św. Michała, która pojawiła się w wakacje za naszym seminarium. Wspomnienie zgromadziło na wieczornej mszy świętej licznych duchownych i świeckich. Eucharystii przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. prof. Andrzej Zwoliński, dyrektor Katedry Katolickiej Nauki Społecznej UPJP II. W kazaniu, odwołując się do objawień fatimskich, których stulecie obchodzimy w tym roku, podkreślił rolę aniołów, wysłanników Bożych, w walce dobra ze złem, której jesteśmy świadkami.

Odpust św. Michała Archanioła - 29.09.17 r.
GALERIA